Υπολογιστής κέρδους από τη χρήση του LPG


Εισάγετε τις τιμές στην πρώτη γραμμή και πατήστε "Υπολογισμός".

Για την υποδιαστολή, χρησιμοποιήστε τελεία αντί κόμμα.

Κόστος Βενζίνης ανά λίτρο (€)
Κόστος LPG ανά λίτρο (€)
Κατανάλωση Βενζίνης / 100χλμ (lt)
Μηνιαία κίνηση
(Χλμ)


Κόστος Βενζίνης ανά 100χλμ (€)
Κόστος LPG ανά 100χλμ (€)
Κέρδος ανά 100χλμ (€)
Μηνιαίο κέρδος
(€)
Ετήσιο κέρδος
(€)